MŪSŲ MOKINIAI TARPTAUTINIAME FESTIVALYJE

Gegužės 11 d. Vilniaus Mokytojų namuose įvyko Stanislavo Moniuškos vardo, gabių vaikų ir jaunimo tarptautinis festivalis. Jame sudalyvavo smuiko klasės mokiniai Klara Marija Klemenskytė 1 klasė, Verona Jekmohan 2 klasė, Silvija Maconko 2 klasė, Elena Matulaitė 3 klasė.

Visos moksleivės pelnytai gavo Laureatų apdovanojimus. Nuoširdus sveikinimai mūsų mokyklos smuikininkėms. Kelios akimirkos iš St. Moniuškos festivalio.

Trakų r. Rūdiškių muzikos mokyklos informacija

MŪSŲ MOKINIAI PRISTATO INSTRUMENTUS

Gegužės 20 d. Rūdiškių lopšelyje-darželyje „Pasaka“ įvyko tradicinis, pavasarinis koncertas-edukacija.
Čia koncertavo smuiko, akordeono, gitaros, fortepijono bei pučiamųjų instrumentų skyriaus vaikai. Jaunieji atlikėjai, mūsų mokyklos mokiniai, pristatė įvairių instrumentų skambesį, supažindino mažiausius žiūrovus su instrumentų galimybėmis, grojant jais.
Taip pat – paruošėme ir pristatėme viktoriną, kas atspės instrumentą. Sulaukėme gausių aplodismentų, bei šiltų, džiaugsmingų emocijų.

Štai keletas akimirkų iš šio renginio.

Trakų r. Rūdiškių muzikos mokyklos informacija

VILNIAUS CHORINIO DAINAVIMO MOKYKLOS „LIEPAITĖS“ ANTROS KLASĖS CHORO KONCERTAS

Trakų r. Rūdiškių muzikos mokykla maloniai kviečia į puikų, šventinį koncertą, kurį dovanos Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ Antros klasės choras.
Vadovė – Diana Mickevičiūtė
Mokytojos: Karolina Ramonė, Jolita Vaitkevičienė
Koncertmeisterė – Saulė Augustina Žostautaitė
Koncerte akompanuos –Vilius Grušnius.

,,Liepaičių” antrosios klasės choras rengia teminius koncertus, dalyvauja meninėse edukacijose,  yra kviečiamas koncertuoti į įvairias Vilniaus  miesto ugdymo įstaigas, dalyvauja vaikų chorų renginiuose,  mėgstavykti į koncertines-pažintines keliones.

Choro repertuaras atitinka vaikų amžiaus tarpsnio specifiką, balsines galimybes, yra įvairus – nuo liaudies dainų iki šiuolaikinio, pramoginio žanro.

Antrosios klasės choras rengia teminius koncertus, dalyvauja meninėse edukacijose, kviečiamas koncertuoti į Vilniaus ugdymo įstaigas, dalyvauja vaikų chorų renginiuose, labai mėgsta koncertines-pažintines keliones.

Choro vadovė Diana Mickevičiūtė kiekvienų metų pavasarį organizuoja Vilniaus muzikos mokyklų jaunučių chorų festivalį „Vilniaus vieversėliai“. 2024 metų kovo mėnesį nuaidėjo jau XXVIII-asis, sukvietę daugiau nei 500 dainorėlių, iškilmingai paminėjusių Dainų šventės jubiliejų. Per visą festivalio vykdymo laikotarpį daugiau nei 14000 dainininkų savo nuoširdžias dainas skyrė įvairioms datoms paminėti.

TREČIASIS RESPUBLIKINIS JAUNŲJŲ PIANISTŲ IR FORTEPIJONINIŲ BEI KAMERINIŲ ANSAMBLIŲ FESTIVALIS ,,MUZIKOS ŽAISMAS“

Saulėtą balandžio 18 d. Rūdiškių muzikos mokykloje įvyko trečiasis respublikinis jaunųjų pianistų, fortepijoninių ir kamerinių ansamblių festivalis ,,Muzikos žaismas „. Svečių sulaukėme iš Nemenčinės, Jašiūnų, Kaišiadorių, Grigiškių, Trakų, Vilniaus muzikos ir meno mokyklų. Klausytojai galėjo išgirsti puikius pianistų pasirodymus, violončelės ir fortepijono, saksofono ir fortepijono ansamblius,  fortepijoninius duetus bei trio. Dėkojame Trakų r. Rūdiškių gimnazijos mokiniams ir darbų mokytojui Alvydui Bujai už padarytas festivalio dovanėles.

Labai džiaugiamės, kad kiekvienais metais festivalio dalyvių skaičius auga.Tai yra puiki galimybė mokiniams bei mokytojams susipažinti, pabendrauti ir pasisemti naujų idėjų ir motyvacijos.

Lauksime festivalyje ir kitais metais!
Trakų r. Rūdiškių muzikos mokyklos informacija