BENDROSIOS NUOSTATOS

Mokyklos pavadinimas – Trakų r. Rūdiškių muzikos mokykla

Adresas – Pirties  g.5,  Rūdiškių m., LT-21171 Trakų r.

Telefonas – 8 528 57576

El. paštas – rudiskiumm@gmail.com

Mokymo kalba – lietuvių

Mokyklos grupė – neformaliojo švietimo mokykla

Mokyklos tipas – neformaliojo vaikų švietimo mokykla

Mokyklos steigėjas: Trakų rajono savivaldybės taryba

Mokymo forma – dieninė