VIZIJA – MISIJA

  • Misija

Muzikos mokykla – harmoninga ir demokratiška meninio ugdymo institucija, teikianti neformaliojo švietimo paslaugas; ugdanti atsakingą ir savarankiškai kūrybingą asmenybę, suteikianti pradinę meninę kompetenciją, ugdanti savarankiškumą ir iniciatyvumą, mokanti bendrauti ir bendradarbiauti.

  • Vizija

Muzikos mokykla yra besimokančio jaunimo meninės kompetencijos įgijimo ir plėtojimo centras, kuris muzikinės, meninės kultūros paveldą derina su geriausiais meninio ugdymo pasiekimais Lietuvoje ir Europoje, atsižvelgdamas į rinkos poreikius. Savo ugdomuoju poveikiu ir mokyklos edukacine aplinka padėti kūrybiškai spręsti savo problemas ir prisitaikyti prie kintančios aplinkos.

  • Vertybės

Formuoti įvairiapusišką, išraiškingą, kūrybingą  asmenybę.

  • Prioritetai

Ugdymo proceso kokybė, mokinių meninių kompetencijų ugdymas, mokyklos kultūros kėlimas  ir lietuviškų meninių tradicijų puoselėjimas.