DARBO UŽMOKESTIS

Informacija apie darbo užmokestį.
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Dirbančių skaičius Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis 2014 m.
Ugdymo įstaigos administracija
1. Direktorius 1 1 3172
Ugdymo įstaigos tarnautojai
2. Mokytojai 17,45 13 1983,92
Ugdymo įstaigos aptarnaujantis personalas
3. Sekretorė 0,5 1 500
4. Vyr. finansininkas 0,5 1 1190
5. Pag. darbininkas 0,5 1 500
6. Valytoja 0,5 1 500

Dokumentą galite parsisiųsti čia: