BIUDŽETAS 2013

Biudžeto lėšos (tūkst. Lt.)
Programos pavadinimas Asignavimų planas metams įskaitant patikslinimus Finansavimas (gauta) Išlaidos
Savivaldybės biudžeto lėšos 522,0 522,0 522,0
Pajamos už teikiamas paslaugas (tėvų įmokos) 32,0 32,0 32,0
Mokinio krepšelio lėšos 6.0 6.0 6.0
Iš viso 560,0 560,0 560,0
 Biudžeto lėšų palyginamoji lentelė.
Finansavimo šaltiniai Lėšos (tūkst. Lt.)
2013 (faktiškai) 2014 (planas)
1. Savivaldybės biudžeto lėšos, iš jo: 522,0 522,4
1.1. aplinkos finansavimas 522,0 522,4
2. Valstybės biudžeto lėšos, iš jo: 6.0 6.0
2.1. mokinio krepšelio finansavimas 6.0 6.0
3. Kitos lėšos: 138,5 32,0
3.1. pajamos už paslaugas 32,0 32,0
3.2. 2% GM (labdara, parama) 106,5
VISO: 666,5 560,4

Dokumentą galite parsisiųsti čia: