VIZIJA – MISIJA

Mokyklos misija – Teikti neformaliojo muzikinio ugdymo paslaugas, tenkinant individualius mokinių pažinimo ir saviraiškos poreikius, sudarant sąlygas pasireikšti mokinių kūrybiškumui, iniciatyvai ir individualumui.

Vizija – nuolat besimokanti, bendradarbiaujanti, atvira visuomenei ir gerą ugdymo kokybę
užtikrinanti, tautos ir pasaulio kultūros vertybėmis besiremianti institucija, ugdanti meniškai
išprususį, kultūringą ir aktyvų visuomenės narį.

Vertybės – Kūrybiškumas, bendruomeniškumas ir tolerancija, darbštumas ir atsakomybė,profesionalumas, pagarba kiekvienam žmogui.