UGDYMO PROGRAMOS

Ugdymo programos

Mokykla siūlo šias formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas:

  1. Fortepijono  pradinio ir pagrindinio ugdymo programa
  2. Smuiko pradinio ir pagrindinio ugdymo programa
  3. Akordeono pradinio ir pagrindinio ugdymo programa
  4. Medinių pučiamųjų instrumentų (fleita, saksofonas) pradinio ir pagrindinio ugdymo programa
  5. Varinių pučiamųjų instrumentų (kornetas, trimitas, fliugelhornas, althornas, eufonija, trombonas, tūba) pradinio ir pagrindinio ugdymo programa
  6. Mušamųjų instrumentų pradinio ir pagrindinio ugdymo programa
  7. Gitaros pradinio ir pagrindinio ugdymo programa
  8. Išplėstinio meninio ugdymo programa