MOKYKLOS SAVIVALDA

Mokyklos savivalda

Tėvų atstovai :
Irma Jakavičienė
Renata Ragenienė
Almyra Chmelevskienė

Mokinių atstovai:

Mokytojų atstovai:
Gintaras Remeikis
Aleksandras Šamaninas
Valentina Kočetova

Mokyklos tarybos pirmininkė: Irma Jakavičienė