MUZIKOS INSTRUMENTŲ PANAUDOS TVARKA

MUZIKOS INSTRUMENTŲ PANAUDOS TVARKA

  1. Rūdiškių muzikos mokyklos muzikos instrumentų panaudos tvarka parengta vadovaujantis 2012 m. gruodžio 3 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 1890.
  1. Mokinio tėvai (globėjai), pateikia prašymą raštu (Dėl muzikos instrumento nuomos) mokyklos direktoriui ir užpildo patvirtintos formos Muzikos instrumentų Panaudos sutartį.
  1. Panaudos arba neatlygintinio naudojimosi daiktu sutarties esmė yra ta, kad viena sutarties šalis (panaudos davėjas) perduoda kitai šaliai (panaudos gavėjui) nesunaudojamąjį daiktą laikinai ir neatlygintinai valdyti ir juo naudotis, o panaudos gavėjas įsipareigoja grąžinti tą daiktą tokios būklės, kokios jis jam buvo perduotas atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą arba sutartyje numatytos būklės (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.629 straipsnio 1 dalis).
  1. Asmeniui, gaunančiam daiktą (muzikos instrumentą) neatlygintinai naudotis, nereikia mokėti nuomos mokesčio, nereikia daikto (muzikos instrumento) pirkti, juo galima nemokamai naudotis, tačiau privaloma jį saugoti, išlaikyti ir prižiūrėti.
  1. Panaudos gavėjas savo sąskaita privalo apmokėti visas to daikto išlaikymo išlaidas, jeigu reikia, daryti einamąjį ir kapitalinį daikto remontą.
  1. Panaudos davėjo pareigos:

6.1. panaudos davėjas privalo perduoti daiktą (muzikos instrumentą) panaudos gavėjui tokios būklės, kuri atitinka sutarties nustatytas sąlygas;

6.2.panaudos davėjas atsako už perduoto neatlygintinai naudotis daikto (muzikos instrumento) trūkumus, kurie aptariami ir sutarties sudarymo metu aptariami ir surašomi „Detalaus daikto (muzikos instrumento) aprašyme (priedas prie sutarties).

  1. Panaudos gavėjo pareigos:

7.1. panaudos gavėjas privalo naudoti jam perduotą daiktą (muzikos instrumentą) tik pagal sutartyje numatytą paskirtį;

7.2. panaudos gavėjas turi išlaikyti ir saugoti jam pagal sutartį perduotą daiktą (muzikos instrumentą), taip pat daryti turto einamąjį  remontą bei apmokėti visas daikto išlaikymo išlaidas, jeigu sutartis nenumato ko kita;

7.3. panaudos gavėjas be išankstinio rašytinio panaudos davėjo sutikimo neturi teisės duoti gautąjį daiktą naudotis trečiajam asmeniui.

7.4. panaudos gavėjas įsipareigoja grąžinti tą daiktą (muzikos instrumentą) tokios būklės, kokios jis jam buvo perduotas, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą arba sutartyje numatytos būklės;

7.5. pametus panaudos gavėjui daiktą (muzikos instrumentą) ir, nustačius panaudos davėjui konkrečią kainą, nupirkti tokį pat muzikos instrumentą.

  1. Nesant galimybės įsigyti asmeninius muzikos instrumentus ir pateikus motyvuotą prašymą raštu, muzikos instrumentų panaudos paslaugos teikiamos visų klasių mokiniams.
  1. Jeigu muzikos instrumentas vasaros metu nenaudojamas, jis turi būti grąžinamas iki gegužės 31 d.

Dokumentą galite parsisiųsti čia: