DĖMESIO, SVARBI INFORMACIJA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/820d5840389411eb8c97e01ffe050e1c?jfwid=164a6vnh6s, informuojame, kad  nuo 2020 metų gruodžio 9 d., trečiadienio, ugdymas Trakų r. Rūdiškių muzikos mokykloje bus organizuojamas tik nuotoliniu būdu.

Bendrojo ugdymo mokyklose ilginamos pradinukų atostogos – nuo gruodžio 14 d. iki sausio 3 d., tačiau Rūdiškių muzikos mokykloje paankstintų atostogų nebus. Bendru sutarimu su tėvais bei mokiniais, dirbama įprastai (nuotoliniu būdu).

Muzikos mokykloje Žiemos (Šv. Kalėdų) atostogos vyks gruodžio 23 d. – sausio 5 d.

Karantino metu mokytojai, mokiniai bei jų tėvai į mokyklą nebus įleidžiami.

Dėl apsilankymo mokykloje kitais tikslais, prašome mokyklos el. paštu atsiųsti prašymą, kuriame nurodytas apsilankymo tikslas, data, laikas ir trukmė.

Likite sveiki!

Pagarbiai,

Mokyklos administracija