SVARBI INFORMACIJA!!!

Ugdymo organizavimas karantino laikotarpiu nuo 2020 m. lapkričio 9 – 29 d.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau — LRV) 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1225 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“ ir 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, informuojame:

Trakų r. Rūdiškių muzikos mokykla ugdymo procesą karantino laikotarpiu (nuo 2020-11-09 iki 2020-11-29) organizuoja mišriuoju būdu.

1. Individualios pamokos gali būti organizuojamos tiek gyvai, tiek nuotoliniu būdu. Ugdymo būdas pasirenkamas abipusiu sutarimu su mokiniais bei jų tėvais, (būtinas tėvų sutikimas el. paštu arba SMS žinute).

2. Specialybės dalyko dėstymą galima organizuoti daliniu nuotoliniu būdu – vieną kartą per savaitę vyksta mokytojo ir mokinio fizinis kontaktinis užsiėmimas, kita kontaktinė valanda dirbama nuotoliniu būdu (būtina suderinti su mokinių tėvais, globėjais).

3. Mokytojai, suderinę individualiai su mokinio tėvais planuojamo darbo grafiką, raštu informuoja administraciją iki š. m. lapkričio 10 d.   

4. Mokyklos kolektyvų grupinės pamokos (pvz. ,,Valery brass“| ar kt.)  vyksta  salėje kolektyvo repeticijų numatytu laiku tik iki 5 mokinių, užtikrinant numatytas saugumo priemones. Kolektyvų grupių pamokas numato ir paskirsto vadovai.

5. Ansamblio dalyko pamokos gali vykti didesnėse klasėse (vienam mokiniui turi būti skiriama 10 kv. metrų erdvė). 

6.Tėvai (globėjai, rūpintojai) į Mokyklos patalpas karantino laikotarpiu nebus įleidžiami.

7. Draudžiama į Mokyklą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, bei kartu su jais gyvenantiems asmenims izoliacijos laikotarpiu, turintiems karščiavimą (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

8. Mokyklos bendruomenės nariai ( mokytojai, darbuotojai, mokiniai ar jo tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo nedelsiant informuoti administraciją apie darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) nustatytą COVID-19 ligą.

9. Atsižvelgiant į sveikatos būklę, bendruomenės nariai, kuriems taikoma izoliacija, ugdymo procese dalyvauja nuotoliniu būdu.

10. Būtina dėvėti kaukę. Mokyklos ugdymo klasės bus vėdinamos kiekvienos pertraukos metu, dažnai liečiami paviršiai (instrumentai, durų rankenos, stalų paviršiai, kėdžių atramos, elektros jungikliai ir kt.) bus valomi skirtu valikliu.

11. Karantino metu bus nuolat stebima epidemiologinė situacija, kuria remiantis bus koreguojamas ugdymas Trakų r. Rūdiškių muzikos mokykloje.

Rūdiškių muzikos mokyklos administracijos informacija